Eesti INSPIRE OGC API features

EST: Kui konkreetse kihi juures ei ole märgitud teisiti, siis teenuse kaudu saadud andmetele kohaldub Maa-ameti avatud ruumiandmete litsents (https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents). Andmeid võib kasutada mistahes kõlbelisel eesmärgil. Andmete ja nendest tehtud tuletiste avalikkusele esitlemisel palume viidata algandmete päritolule ja vanusele – näiteks Kaardiandmed: Maa-amet [AAAA] (aastaarv). Püüame tagada teenuse mõistliku toimimise ja teenuse kaudu kättesaadavate andmete viivituseta uuendamise, kuid me ei anna garantiid teenuse igal ajahetkel kättesaadavuse kohta. | ENG: All derived works relying on data from this service should include appropriate attribution to the data source and age or extraction time of the data (for example „Map data: Estonian Land Board [YYYY] (year)“). If not specified otherwise for a specific data layer, the data is licensed under Land Board’s opendata licence – https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence. We will do our best to keep the service running and content up-to-date but we can not guarantee the service availability at any given time.
This is the landing page of the Features 1.0 service, providing links to the service API and its contents.

API definition

The API document provides a machine processable description of this service API conformant to OpenAPI 3.

Collections

The collection page provides a list of all the collections available in this service.

Tile matrix sets

Tiles are cached on tile matrix sets, defining tile layouts and zoom levels.

Conformance

The conformance page provides a list of the conformance classes implemented by this service.

Contact information

  • Server managed by Geoinformaatika osakond
  • Organization: Maa-amet
  • Mail: inspire@maaamet.ee